Proton Security ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2000. Sektorët e Electo System dhe Security System janë të kompletuara me paisjet dhe makineritë më moderne. Tek në punon një ekip i kompletuar me përvoj të fituar ndërvite si: makinistë dhe specialistë të ndryshëm me pervoje të gjatë pune dhe me një nivel të lartë kualifikimi.Ata janë njohës të mirë të teknikave të sigurimit, ambiciozë për tregues cilësor dhe ekonomik sa më konkurues.Synojmë të ofrojmë inovacion në tregun e kësaj fushe, për çdo kategori shtypshkrimi.

Çfarë bëjmë ne

Ne do t’ju sigurojmë ide praktike dhe inovative për të gjitha dilemat tuaja që kërkojnë zgjidhje. Duke bashkëpunuar me ne për të gjitha nevojat tuaja, ju do të krijoni një imazh unik dhe të përhershëm.
Ne do t’ju sigurojmë zgjidhje praktike dhe inovative për të gjitha dilemat tuaja. Duke bashkëpunuar me ne, ju do të krijoni një imazh solid.
Ne ju ndihmojmë që të gjeni zgjidhjet më të mira që ju përshtaten.